امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
سه شنبه 06 خرداد 1399

گزارش روزانه بازار : بالاخره روز موعد برای ریزش قطعی قیمتها در بازار فرا رسید و قاطبه مردمی که ترسیده اند، برای فروش سهام ارزنده و غیر ارزنده خود به صف نشسته ا...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شنبه 09 فروردین 1399
چهارشنبه 30 بهمن 1398
سه شنبه 24 دی 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
شنبه 03 خرداد 1399